Czy dom energooszczędny to dom pasywny?

Z całą pewnością nie. Aby budynek był zgodny z wymaganiami energooszczędnego budownictwa, wystarczy spełnić wymogi zgodne z obowiązującym prawem. Między innymi wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian, dachu, stropów musi być mniejsza od granicznej wartości U (max), gdzie przykładowe wymagane U (max), np. dla ścian zewnętrznych warstwowych, dachów i stropodachów w budownictwie jednorodzinnym, wynosi 0,30 [W/m2K]. Izolacja budynku wg przepisów prawa zapewni nam minimalne oszczędności, które zwiększają się wraz z dodatkową ilością cm izolacji. Ukoronowaniem jest dom pasywny. Oprócz zastosowania odpowiedniej grubości izolacji pozwalającej osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,15 W/m2K należy zastosować szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji (wentylacja mechaniczna, odpowiednia wielkość i szczelność okien i ich współczynnik przepuszczania promieniowania słonecznego itp.).