Docieplenia poddaszy i budynków

Ocieplanie a docieplanie domu

Ocieplanie a docieplanie domu

Właściciele i mieszkańcy nowo powstających domów powinni zastosować prawidłowe ocieplenie budynku jeszcze na etapie budowy. To rozwiązanie zapewnia maksymalną skuteczność izolacji cieplnej oraz akustycznej. Z kolei właściciele i mieszkańcy starych i starszych budynków, w których system izolacyjny działa nieprawidłowo, powinni zastosować termomodernizację, czyli efektywne docieplanie.

Do wykonania zarówno ocieplenia, jak i docieplenia domu służą materiały izolacyjne climowool. Szeroka gama produktowa zawiera wełny mineralne z włókien szklanych do zabezpieczania poszczególnych elementów budynku: ścian, stropów i dachu. Warto wiedzieć, kiedy najlepiej zacząć ocieplać i docieplać budynek.

Ocieplanie domów nowo powstających

W nowo powstających domach ocieplamy ściany zewnętrzne, posadzki, stropy oraz dachy. Zanim rozpocznie się prace izolacyjne na zewnątrz, należy poczekać, aż ściany zewnętrzne takiego budynku będą całkowicie suche. Materiały, z jakich są one wykonane, powinny schnąć przynajmniej kilka miesięcy, najlepiej w sezonie letnim. Taki czas schnięcia zagwarantuje w późniejszym czasie brak wilgoci, pleśni czy zagrzybienia pomieszczeń. To samo dotyczy dalszych prac wykończeniowych i ocieplania elementów wewnątrz budynku. Ściany działowe są najczęściej murowane i tynkowane, a stropy – wylewane. Są to tak zwane prace mokre, gdzie do procesu wiązania używane są bardzo duże ilości wody. Tylko całkowite odparowanie wody technologicznej pozwoli nam na wykonywanie kolejnych prac. W związku z powyższym izolacja dachu również powinna nastąpić po odpowiednio długim czasie od zakończenia tych prac budowlanych.

Docieplanie budynków już istniejących

Stosowanie dodatkowego ocieplenia w domach już wybudowanych, najczęściej ze starym, niesprawnym lub mniej sprawnym systemem izolacji, to termomodernizacja. Najlepiej jest zdemontować dotychczasowe ocieplenie i zastosować nowe, bardziej wydajne materiały izolacyjne. Jest to rozwiązanie dość kosztowne (dodatkowy koszt demontażu, utylizacji), przynoszące jednak najlepsze efekty. Inną, bardziej ekonomiczną możliwością jest wykonanie docieplenia przy zachowaniu istniejącej izolacji i zabudowy. Przy tej metodzie musimy jednak pamiętać, że warstwa nowej wełny nie może stanowić więcej niż 1/3 grubości całej termoizolacji. Oznacza to, że np. możemy dołożyć 10-centymetrową warstwę wełny do już istniejącego 20-centymetrowego docieplenia. Jeśli chcemy dołożyć większą grubość, trzeba usunąć starą paroizolację.

Powstaje w ten sposób grubsza warstwa izolacyjna, stanowiącą lepszą zaporę termiczną i akustyczną. Oczywiście metoda nałożenia kolejnej warstwy wełny na już istniejące jest skuteczna, jeżeli stan techniczny dachu oraz dotychczasowego systemu jest wystarczająco dobry. Niezależnie, czy wybierze się pierwszy czy drugi sposób docieplenia, koszty eksploatacji budynku ulegną znacznemu obniżeniu.