Czy do waszych produktów należy stosować paroizolację? Jeśli tak, to w jaki sposób i jaka się nadaje najlepiej?

Zalecamy stosowanie paraizolacji, jednakże jeśli stosujemy folię, należy zadbać o to, by była ona przeznaczona do bezpośredniej styczności z wełną oraz zwrócić uwagę na prawidłowy montaż. Folia powinna być zamontowana na całej połaci dachu – bez przerw – zapewniając ciągłość. W przeciwnym razie para wodna skropli się w przegrodzie, obniżając znacznie parametry izolacyjności wełny.