Dlaczego lepiej zastosować dwie warstwy izolacji w dachu skośnym?

Ułożenie dwóch warstw izolacji przy założeniu, że drugą układamy w poprzek pierwszej (ułożonej między krokwiami) na ruszcie wsporczym w istotny sposób eliminuje mostki termiczne, polepszając znacznie współczynnik całej przegrody (współczynnik przewodzenia ciepła λ). Istotne jest nie tylko zachowanie ciągłości izolacji termicznej, ale również lepszej izolacyjności ogniowej krokwi.