Jak bezpiecznie pracować z wełną mineralną

Trudno zaprzeczyć temu, że wełna mineralna jest materiałem specyficznym. Choć jest bezpieczna z punktu widzenia zagrożeń chemicznych, to jednak jej drobiny potrafią narazić osoby wykonujące montaż na przykre dolegliwości. Dlatego takie działania jak cięcie wełny mineralnej powinny odbywać się w sposób zgodny z zasadami BHP. Nim jakiekolwiek prace w tym zakresie się rozpoczną, biorące w tym udział osoby powinny dowiedzieć się, czym ciąć wełnę mineralną dla uzyskania najlepszych rezultatów i zmniejszenia zapylenia.

Wata szklana a bezpieczeństwo

Podczas rozdzielania płatów izolacji, w powietrzu unoszą się drobiny, jakie nie powinny dostać się do układu oddechowego oraz do oczu. Jak się zabezpieczyć przed watą szklaną podczas pracy? Konieczne jest stosowanie maseczek zabezpieczających i okularów ochronnych. Poza tym niezbędny jest rozsądek i wiedza o materiale, z jakim ma się w danym momencie do czynienia. Inne istotne pytanie – jak usunąć watę szklaną z ubrania? Tu najlepiej sprawdzi się odkurzacz, także w odniesieniu do strojów roboczych.

Układanie wełny mineralnej – bezpieczeństwo jest ważne!

Może zdarzyć się sytuacja, że w trakcie pracy nad układaniem izolacji drobinki waty oraz pył znajdzie się na skórze lub co gorsza w oku. W przypadku skóry, zaleca się dokładne opłukanie rąk, na przykład zimną wodą, co pozwoli wstępnie usunąć zanieczyszczenia. Potem skórę trzeba dokładnie umyć – tyczy się to również twarzy. Wata szklana w oku może stanowić problem – dlatego tak ważne jest, by w czasie pracy z nią bezwzględnie stosować okulary ochronne o dużej szczelności.

Cięcie wełny mineralnej w praktyce

Jedna z bardziej problematycznych czynności, jaka związana jest z obróbką wełny, to jej docinanie. Zazwyczaj jest to konieczne, jednakże nie wszyscy wiedzą, jak się za to zabrać. Odradzamy sięganie po jakiekolwiek metody mechaniczne, ponieważ nie są w tym przypadku precyzyjne, a zwiększają generowanie pyłów. Czym ciąć wełnę mineralną podczas układania? Najlepiej sprawdzi się ostry nóż. Podczas cięcia pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane.

Bezpieczeństwo pracy z wełną mineralną:

Ogólne zasady BHP, których należy przestrzegać podczas prowadzenia prac izolacyjnych z wykorzystaniem wełny mineralnej:

 • Należy nosić odzież ochronną, rękawice oraz nakrycie głowy. Podczas cięcia wełny założyć maskę przeciwpyłową.
 • Pracownicy montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną (kombinezon roboczy), nakrycie głowy oraz rękawice.
 • Przy obróbce wełny wskazane jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową.

 • Przy pracy nad głową używać okularów ochronnych.
 • Przy obróbce wełny mineralnej oraz przy pracy wykonywanej nad głową wskazane jest zabezpieczenie oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna.

 • Dobrze wietrzyć miejsce pracy.
 • Zaleca się również docinać wełnę mineralną ręcznie, np. ostrym nożem, a nie mechanicznie. Docinanie wełny powinno odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zaleca się, aby wełna rozpakowana została bezpośrednio przed jej montażem, celem zminimalizowania powstawania pyłu.

 • Dbać o czystość w miejscu pracy. Odpady składować według przepisów.
 • Pomieszczenie, w którym trwają prace, należy utrzymywać w należytej czystości.

 • Miejsce pracy oczyścić odkurzaczem.
 • Zaleca się, aby odpady z wełny usuwać za pomocą odkurzacza, celem zapobiegania przed unoszeniem się pyłu w powietrzu.

 • Przed myciem ręce spłukać zimną wodą.
 • Po zakończonej pracy pracownicy, biorący udział w montażu izolacji, powinni przemyć ręce i twarz zimną wodą, a następnie dokładnie je umyć.