Jakim parametrem należy się kierować w ocenie izolacji. Podawane są rożne, nie wiem, jaki jest właściwy?

Podstawowe parametry opisujące izolacyjność materiału to λ (lambda) i R. Czasami podaje się obydwa, czasami tylko jeden z nich. λ [W/mK] to współczynnik przewodzenia ciepła. Mówi nam o tym, ile ciepła przenika przez materiał, czyli jak dobrym jest izolatorem. Im niższy współczynnik λ, tym materiał jest lepszym izolatorem. Wartość ta jest niezależna od grubości materiału.
R to opór cieplny. Ten parametr określa, jak duża jest zdolność produktu do powstrzymania strat ciepła. Wartość oporu cieplnego zależy od grubości materiału i współczynnika przewodzenia ciepła. Im większa wartość, tym lepiej – oznacza to, że mniej energii przechodzi na zewnątrz.
Jak widać, grubość izolacji ma bardzo duże znaczenie i każdy dodatkowy cm bezpośrednio wpływa na lepszy opór,
a co za tym idzie – mniejsze koszty ogrzewania w przyszłości. Dlatego też zalecamy minimalną grubość 25 cm w układzie dwuwarstwowym.

R = d/λ [m2 K/W], gdzie d – grubość izolacji [m]