Mam zamiar sprzedać dom. Czy audyt energetyczny jest konieczny?

W 2002 roku dyrektywa unijna 2002/91/WE wprowadziła nowe wymagania/ zalecenia – certyfikację energetyczną budynków, zwracając uwagę na to, jak ważne jest zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynków. Ma ono bezpośredni wpływ zarówno na ekologię, jak i nasze portfele. Od stycznia 2009 roku w przypadku sprzedaży lub najmu budynków i mieszkań, które są w użytkowaniu, konieczne jest, by posiadały one świadectwo energetyczne.