Materiały izolacyjne

W celu poprawy właściwości termoizolacyjnych oraz efektywności cieplnej konieczne jest przeprowadzenie ocieplenia budynku. Podczas ocieplania nie należy zapomnieć o dachu, który wymaga szczególnej uwagi podczas izolacji, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na wybór materiału izolacyjnego do tej czynności.

Jaki materiał izolacyjny wybrać?

Szeroka oferta rynkowa, nowe lub zmodyfikowane materiały izolacyjne wprowadzane przez producentów mogą spowodować kłopot w wyborze odpowiednich izolatorów. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji należy przede wszystkim wziąć pod uwagę parametry danego materiału izolacyjnego oraz rodzaj ocieplanego budynku, z jakiego tworzywa jest zbudowany, a także miejsca izolacji. Najważniejszymi parametrami, jakimi powinny charakteryzować się materiały izolacyjne to:
• współczynnik przewodzenia ciepła – jest to podstawowa wartość informująca o tym, jak bardzo dane materiały izolacyjne przewodzą ciepło, im jest mniejsza, tym lepiej nadaje się na izolację; dla najlepszych materiałów izolacyjnych wartość współczynnika oscyluje w granicach 0,03 W/(mK);
• opór termiczny – jest to wartość mówiąca, jaka ilość ciepła jest w stanie przedostać się przez izolator; wartość ta bierze pod uwagę grubość warstwy materiału izolacyjnego; im niższa wartość współczynnika, tym korzystniej;
Do ważnych parametrów materiałów izolacyjnych należą również własności akustyczne, odporność na ogień, stopień nasiąkliwości, grubość, elastyczność, a także łatwość obróbki. Te wszystkie cechy spełnia mineralna wełna szklana climowool. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.