Na jakiej zasadzie produkty climowool dopuszczone są na polski rynek?

Produkty z mineralnej wełny szklanej climowool posiadają znak CE. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeśli został oznakowany CE, co oznacza, że dokonano jego oceny ze stosowną specyfikacją techniczną – w przypadku wełny mineralnej taką specyfikacją jest europejska norma zharmonizowana. Wszystkie certyfikaty CE dla naszych produktów znajdują się na stronie www.climowool.pl.