Norma produktów climowool

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których przygotowana została zharmonizowana norma produktowa, jest ona specyfikacją techniczną, z którą należy dokonać ocenę zgodności.
W przypadku produktów z wełny mineralnej stosowną normą jest zharmonizowana z dyrektywą UE o wyrobach budowlanych norma EN 13162 Wyroby z izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Norma opisuje wymagane właściwości wyrobów, procedury badawcze, oceny zgodności oraz sposób znakowania i etykietowania CE.