Mam 18 cm miejsca na położenie izolacji. Podobno im większa grubość tym lepsza izolacyjność. Czy mogę włożyć tam 20 cm?

Izolatorem w wełnie jest zamknięte powietrze. Optymalne warunki izolacyjne wełna posiada przy całkowitym rozprężeniu. Możemy polepszyć te parametry jedynie przez ułożenie drugiej poprzecznej warstwy na ruszcie wsporczym lub wydłużenie krokwi przez nabicie na nie dodatkowych listew dystansowych, zwiększających ich wysokość do 20 cm – proszę nie zapomnieć o szczelinie wentylacyjnej.