Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna – czym jest?

Projektując nowe budynki inwestorzy oraz wykonawcy powinni brać pod uwagę nowoczesne rozwiązania, które wpływają na jakość życia, a jednocześnie są bezpieczne dla środowiska. Niestety bardzo często takie standardy nie obowiązują w starych budynkach. Coraz częściej podejmowane są jednak przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które umożliwiają redukcję zapotrzebowania domu czy innego obiektu na energię. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na zmniejszenie utraty ciepła, a tym samym optymalizują koszty, a przede wszystkim wpływają na poprawę jakości powietrza.

Warto pamiętać o tym, że obecnie podejmując przedsięwzięcia termomodernizacyjne można uzyskać dodatkową pomoc państwa, jaką jest dofinansowanie do ocieplenia domu 2019. Jest to rządowy program, którego głównym celem jest ogólna poprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych.

Premia termomodernizacyjna to zatem finansowe wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez inwestorów na termomodernizacje. Można ją uzyskać wówczas, gdy na te działania został wzięty kredyt. W takiej sytuacji Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca jego część, a dokładnie 20% całej kwoty kredytu przeznaczonej na inwestycję. Szczegółowe informacje na temat premii termomodernizacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-mieszkaniowa/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow/, gdzie określone są również warunki, które należy spełnić by uzyskać taką premię.

Premia termomodernizacyjna – dla kogo jest przewidziana?

Premia termomodernizacyjna przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, które podejmują się tego rodzaju przedsięwzięć, ale również do samorządów terytorialnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Bardzo ważne jest jednak, żeby wydatki na te działania pokryte były z kredytu, ponieważ tylko wtedy wsparcie może zostać przyznane.

Premia termomodernizacyjna skierowana jest zatem do właścicieli lub zarządców:

  • budynków mieszkalnych (jedno lub wielorodzinnych),
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych,
  • lokalnych źródeł ciepła.

Żeby uzyskać premię termomodernizacyjną należy jednak spełnić przynajmniej jeden z warunków, który określony został w ustawie. Mogą to być inwestycje, które mają na celu:

  • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku oraz podgrzewania wody,
  • zmniejszenie rocznych strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych,
  • zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła.

Realizując przedsięwzięcia, które spełniają powyższe wymagania, można uzyskać premię termomodernizacyjną, a tym samym uzyskać znaczną spłatę kredytu.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów – jakie są zadania?

Żeby otrzymać premię termomodernizacyjną konieczne jest uzyskanie kredytu. Konieczne jest zatem złożenie wniosku do banku, współpracującego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który obsługiwany jest przez BGK, zajmuje się właśnie spłatą części kredytu ze środków budżetu państwa. Każda osoba bądź instytucja, która podejmuje przedsięwzięcia termomodernizacyjne i chciałaby uzyskać wsparcie w postaci premii musi nie tylko wypełnić odpowiedni wniosek o kredyt, ale dołączyć do niego także wniosek o przyznanie premii oraz oryginał audytu energetycznego. Te ostatnie jest bowiem podstawą do wypłacenia premii.

Na stronie BGK: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/ znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania premii przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów, a także wszelkie wzory dokumentów, które mogą być przydatne.