Termomodernizacja budynków – dofinansowanie 2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - logo

Termomodernizacja – czym jest i co powinien zawierać projekt

W nowoczesnym budownictwie stawia się przede wszystkim na stosowanie takich rozwiązań, które pozwolą na osiąganie wysokich parametrów efektywności energetycznej. W praktyce oznacza to, że umożliwiają one zminimalizowanie wydatków na energię elektryczną w domach, a jednocześnie są ekologiczne i korzystne dla środowiska. Wszystkie te aspekty są możliwe, dzięki zastosowaniu skutecznej termomodernizacji, której założenia powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami. W przypadku wnoszenia nowych budynków jest to znacznie prostsze, ponieważ wykonanie projektu od podstaw umożliwia zastosowanie takich rozwiązań, które zagwarantują zmniejszenie utraty ciepła. Sytuacja jest bardziej skomplikowana z istniejącymi już budynkami, które bardzo często nie spełniają nowoczesnych wymogów, ponieważ są niedogrzane i pochłaniają dużo energii.

Możliwa jest jednak ich skuteczna modernizacja. Należy jednak pamiętać o tym, że prace remontowe powinny uwzględniać wiele czynników jednocześnie. Termomodernizacja obejmuje bowiem:

 • wymianę systemu grzewczego,
 • wymianę drzwi i okien na energooszczędne,
 • ocieplenie budynku,
 • modernizację systemu cieplnego, wentylacyjnego i klimatyzacyjnego,
 • modernizację instalacji elektrycznych.

Po dokonaniu kompleksowej analizy stanu technicznego budynku, możliwe jest opracowanie takich rozwiązań i dokonanie termomodernizacji, która skutecznie zminimalizuję utratę ciepła w domach. Co ważne, od września 2018 roku obowiązuje program „Czyste powietrze”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domów.

Termomodernizacja budynków – dla kogo dofinansowanie 2020

Nie da się ukryć, że stare budynki bardzo często mają przestarzałe systemy grzewcze, które wpływają nie tylko na utratę ciepła, ale przede wszystkim na zanieczyszczenie powietrza. W celu walki z takim stanem rzeczy, rząd uchwalił specjalną ustawę, dzięki której możliwe będzie skorzystania z różnego rodzaju form wsparcia w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ministerstwo Finansów uwzględniło zmianę w przepisach podatkowych, dzięki której możliwe będzie odliczenie od dochodu nawet do 53 tysięcy złotych. Treść całej ustawy można znaleźć na stronie internetowej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp.

Beneficjentami dofinansowania termomodernizacji mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami wybudowanych już domów jednorodzinnych, ale także Ci, którzy dopiero uzyskali zgodę na rozpoczęcie budowy. W pierwotnej wersji projektu, wniosek o docieplenie budynków mogliby składać jedynie właściciele istniejących już domów, w których konieczna jest wymiana starych pieców i kotłów opalanych węglem. Korzystając z dofinansowania termomodernizacji w ramach programu „Czyste powietrze” możliwe jest zatem uzyskanie zwrotu części poniesionych kosztów.

Ulga termomodernizacyjna i dofinansowanie w 2020 roku – jakie są zasady?

Dofinansowanie na ocieplenie domu obejmuje materiały budowlane, urządzenia oraz usługi, które są niezbędne w procesie termomodernizacji. Zaliczają się do nich między innymi:

 • materiały budowlane, które są niezbędne do wykonania ocieplenia,
 • węzeł cieplny,
 • kotły gazowe lub olejowe wraz ze sterowaniem,
 • przyłącza do sieci gazowej,
 • wszelkie materiały, które wchodzą w skład systemów: grzewczego oraz elektrycznego.

Termomodernizacja budynków może wymagać również wykonania audytu ergonomicznego czy sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej. Szczegółowy wykaz wszelkich materiałów czy urządzeń, które podlegają dofinansowaniu w ramach przedsięwzięcia można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia, które dostępne jest do wglądu tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp.

Ocieplenie domu w ramach programu „Czyste Powietrze” może obejmować takie działania jak:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów) na takie, które są zgodne z obwiązującymi wymaganiami,
 • docieplenie przegród domu,
 • wymianę okien drzwi,
 • instalację nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na pobieranie energii z odnawialnych źródeł, na przykład montaż kolektorów słonecznych,
 • instalację lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Ocieplenie domu – jak można uzyskać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze realizowany będzie do 2029 roku, jednak dopiero od 2019 roku możliwe jest odliczenie ulgi podatkowej od dochodu. Dofinansowanie jest realizowane dla przedsięwzięć o wartości nie mniejszej niż 7 tysięcy złotych, ale nie przekraczających 53 tysięcy złotych. Na najwyższą dotację mogą liczyć osoby, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600zł.

Dofinansowanie termomodernizacji to największy tego rodzaju program, mający na celu walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska. Żeby uzyskać dofinansowanie termomodernizacji niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Ministerstwo Środowiska zaleca, żeby przed złożeniem wniosku zapoznać się ze wszystkimi szczegółami naboru, tj: terminami, formularzami oraz regulaminem. Taki wniosek o docieplenie budynku należy wypełnić oraz dostarczyć do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To właśnie 16 takich placówek w całej Polsce będzie odpowiedzialnych za pobieranie wniosków oraz przekazywanie dotacji.

Wzór wniosku o docieplenie budynku można znaleźć na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Również tam znajdą się wszelkie przydatne informacje związane z terminami składania wniosków, ich rozpatrywania oraz sposobach wypełnienia. Ponadto na stronie NFOŚiGW : http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,11,nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze-wznowiony.html znajdują się najważniejsze aktualności związane z samym programem.

„Czyste Powietrze” to projekt 10-letni, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza, poprzez termomodernizację budynków. Wszystkie osoby, które są zainteresowane dofinansowaniem do tego rodzaju przedsięwzięć, powinny zapoznać się z kryteriami przyznawania dotacji.